Handmade 925 Sterling Silver Emerald ring.

kr370

Handgjord smaragdring i 925 sterling silver. Jag har bara denna ring, men du kan beställa större eller mindre om du vill. Denna ring har en storlek på Ø 15,5 mm. Jag hade bara den här stenen hemma men det går nog att fixa fler av dessa stenar.

Smaragd: Genom tiden har smaragden varit känd som en symbol för sanning och kärlek. I antikens Grekland och Rom sades smaragd vara ädelstenen till gudinnan Venus, leverantör av kärlek och hopp. … Smaragden är också känd som en intuitions sten, förknippad med syn och avslöjandet av framtida händelser och sanningar. Den gröna färgen är knuten till vår, förnyelse, återfödelse, tillväxt och till och med terapeutiska egenskaper för ögonen. Emerald ger inte bara näring åt hjärtat utan ger också vitalitet och andlighet till själen. Det symboliserar inspiration, medkänsla och intuition. Smaragder tros också ha helande krafter, både känslomässiga och fysiska. Man tror att en smaragd kan häva depression, bota sömnlöshet, avgifta blod och bota sjukdomar i hjärtat, ögonen, bukspottkörteln, ryggraden, lymfkörtlarna, tarmarna, njurarna och tymus.

Smaragd anses vara den traditionella födelsestenen för maj.

Ringen kommer i en fin presentförpackning. Skickas med säkert packat och med spårningsnummer så att den inte försvinner någonstans. Du skriver bara in din storlek som en lapp i beställningsanteckningar.

Out of stock

Description

Handmade 925 Sterling Silver Emerald ring. I only have this ring, but you can order larger or smaller if you want. This ring has a size of Ø 15.5 mm. I only had this stone at home but it is probably possible to fix more of these stones.

Emerald : Through time, the emerald has been known as a symbol of truth and love.  In ancient Greece and Rome, emerald was said to be the gemstone of the goddess Venus, purveyor of love and hope. … The emerald is also known as a stone of intuition, associated with sight and the revelation of future events and truths.  The green color is tied in with spring, renewal, rebirth, growth, and even therapeutic properties for the eyes. Emerald not only nurtures the heart but also brings vitality and spirituality to the soul. It symbolizes inspiration, compassion, and intuition.  Emeralds are also believed to hold healing powers, both emotional and physical. It is believed that an Emerald can lift depression, cure insomnia, detoxify blood, and cure ailments of the heart, eyes, pancreas, backbone, lymph nodes, intestines, kidneys and thymus.

Emerald is regarded as the traditional birthstone for May .

The ring comes in different sizes and always in a nice gift box. Shipped with securely packed and with tracking number so that it does not disappear anywhere. You just wright youre size as a note in Order notes .

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Handmade 925 Sterling Silver Emerald ring.”

Your email address will not be published. Required fields are marked *