Allergi fri örhänge med Golden Sheen obsidan och Pyrite Ädelstenpärla

kr75

 

Handgjorda örhänge med Golden Sheen Obsidan och  Pyrite ädelstenpärlor och Titan örkrokar . Ädelsten Pärlor är 8mm 

Titan är ett mycket allergikervänligt material.

Guldobsidian är hjälpsam när man vill se saker tydligt med klar blick. Detta innebär att den är bra hjälp när man vill se in i framtiden eller få tillgång till kunskap från det förflutna, den är också till stor hjälp i nuet när man behöver syna en situation eller ett problem genom att återspegla det som behövs för att uppnå balans. Detta innebär att den ger insikt i de åtgärder som är möjliga för att uppnå det som behövs.

Guldobsidian löser negativ energi och renar auran. Den är mycket användbar för att rena blockeringar i solar plexus. Den är ett effektivt verktyg för att exponera och frigöra konflikter som triggar egot och som leder till maktmissbruk.

Den öppnar upp för kommunikation med alltings källa och för att reglera sin personliga kraft med det Gudomliga så att man kan manifestera sin sanna kallelse.

Pyrit är en sten som skyddar mot skada och fara. Den skyddar mot kontrollerande individer som kritiserar och manipulerar i både affärer, arbetsliv, familjeförhållanden och i kärleksförhållanden. Den skyddar också mot kronisk trötthet och utmattningssymptom.

Pyrit inspirerar och stärker kreativiteten hos både den konstnärliga men också inom matematiken och vetenskapen genom dess perfekta och harmoniska jordande symmetri. Den stärker ambitionsnivån, engagemanget och uthålligheten och är perfekt i kristallnät som handlar om framgång, överflöd och pengar. Det är också en synnerligen hjälpsam sten för studenter.

Pyrit ökar ledarskapsförmågan och är synnerligen bra för kvinnor som vill öka sin känsla av självvärde och övervinna tendenser till underlägset beteende. För män skapar den en ökad maskulinitet och stärker sexualdriften.

Description

Handmade allergy free earrings with Titan handmade hooks . 

Titanium is the most biocompatible (hypoallergenic) element and will not irritate even the most sensitive skin.

Golden Sheen Obsidian is brown or black colored Obsidian that reflects a golden sheen on its surface as a result of gas bubbles being trapped in between its layers as the molten lava began to cool while the Obsidian was forming.

Obsidian’s energy creates a protective shield that deflects negativity and repels attempts of others to assert power over us. It helps us to uncover our unique skills and hidden talents whilst releasing blockages to our spiritual and personal growth.

Pyrite is a very protective stone, shielding the user from negative energy of all kinds. … Traditionally, Pyrite is known as a stone of luck, helping to attract abundance, wealth and prosperity to the user, via its creative energies of manifestation, and its encouragement of following one’s dreams.

Beads are size 8 mm .

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Allergi fri örhänge med Golden Sheen obsidan och Pyrite Ädelstenpärla”

Your email address will not be published. Required fields are marked *